? Radovi
Get Adobe Flash player

2. medjunarodni kongres

Održan 2. Međunarodni kongres pod nazivom 'Era nove ekonomije i novih zanimanja: Ekonomija vrijednosti, održivosti, odgovornosti i zdravlja'


Pročitajte članak...

Stubičke T. 17.3.2016.

Osteopatija u zdravstvenom turizmu


Dragica Radanović, diplomirana olsteopatkinja, 17.3.2016. u Stubičkim toplicama


Pogledajte prezentaciju!

Večernji list

Metoda liječenja i opuštanja u fizioterapiji


Osteopatija – tehnika koja pacijenta oslobađa od napetosti

U Zagorju jedino Dragica Radanović iz Zaboka ima certifikat za obavljanje osteopatije, a cijena tretmana je 250 kuna 


 Pročitajte članak...

Osteopatija kao koncept suvremene rehabilitacije


U Hotelu Toplice u Krapinskim Toplicama 08.02.2012. u organizaciji Krapinsko-zagorske županije, održan stručni skup radnog naziva – „Osteopatija kao koncept suvremene rehabilitacije“


Članak na portalu "kzz.hr"

Članak na "zagorje.com"

Zanimljivosti

Osteopatija kao terapijski pristup nove generacije


 Pročitajte članak na službenom portalu KZŽ...

Objavljeni radovi

PETI KONGRES FIZIOTERAPEUTA HRVATSKE
DUBROVNIK – listopad 2008 god.

KRANIOSAKRALNA TERAPIJA KOD DJECE S

VIŠESTRUKIM OŠTEĆENJIMA

Dragica Radanović, bacc.ft, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Krapinske Toplice

www.dr-cranium.hr

PROBLEMI: Pojam višestrukog oštećenja u neuromotornom, psihomotornom i
senzomotornom razvoju kod djece.

Značajan problem predstavljaju: insuficijentnost u razvoju percepcije „govora“,
komunikacije i drugih aspekata socijalnog funkcioniranja, poteškoće u mentalnom
razvoju i ponašanju djeteta u odnosu na razvojnu dob, odstupanju u razvoju kvalitete
mišićnog tonusa i s tim usko povezanim razvojem posturalnih reakcija uspravljanja,
ravnoteže i obrane, motoričke deficite, patološke obrasce kretanja, asimetrije i druge
disbalanse.

SVRHA RADA: eliminirati somatičnu disfunkciju i poremećaje koji su povezani s
tom disfunkcijom – napetosti. Pokrenuti PRM (primarni respiratorni mehanizam) –
slobodna fluktuacija likvora, motilitet-unutarnje gibanje CNSa, mobilitet kranijalnih
kostiju, recipročna ravnoteža membrana, neovisno micanje sakruma između ilijaka,
mobilitet fascija.

METODA RADA: kraniosakralna osteopatija

REZULTATI: 12 mjeseci primjene kraniosakralne terapije ( osteopatije) kod 25 djece
sa višestrukim oštećenjima primjetilo se da imaju poboljšanje žvakanja i gutanja,
smanjenu hiperaktivnost i bolju koncentraciju, smanjenje napetosti i stresa te boljeg
sna, došlo je do smanjenja mišićnog tonusa, poboljšana je motorika, pravilnije
držanje tijela i poboljšan hod.

ZAKLJUČAK: kraniosakralna terapija (osteopatija) se povoljno reflektira u tretmanu
različitih poteškoća kod djece s oštećenjem neuromotornog razvoja.

ŠIBENIK – listopad 2009. godine

PRIMJENA OSTEOPATSKIH PRINCIPA KOD TRETMANA
TEMPOROMADIBULARNOG ZGLOBA

Dragica Radanović, bacc.ft, Specijlna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske
Toplice,

www.dr-cranium.hr

SAŽETAK
Uvod: Na temelju raspoloživih podataka saznajemo da 20 % osoba ima probleme, simptome
koji karakteriziraju disfunkciju ATM-a. Kod žena je tri puta učestalija nego kod muškaraca.
Disfunkcija ATM-a očituje se kod zijevanja, gutanja, žvakanja, govora i ljubljenja. Ako se
promijeni ravnoteža u ATM-u, može imati posljedice na srednje i unutarnje uho s centrima
ravnoteže. Kroz ATM mandibula je spojena s kostima lubanje, a kroz ravne i ukrižene
miofascijalne lance spojena je s ramenim obručem, zdjeličnim obručem, femurom, fibulom i
kuboidom.

RAZRADA
Etiologija ATM disfunkcije može biti:

a) Kombinacija raznih faktora: malokluzija, trauma, psihološki i emotivni status, opće
zdravlje pacijenta, poremećaj neuromuskulatornog aparata.
b) Unutanji poremećaji: abnormalna veza diskusa, caput mandibulae, fossa temporalis,
tuberculum.
Lezije u ATM-u su:

Posteriorna lezija – kada su jedan ili oba kondila luksirani prema natrag – iza diskusa.
Pacijent može zatvoriti usta, ali ne može otvoriti više od par stupnjeva. Ako je
jednostrana lezija onda mandibula ide prema strani luksacije.
- Anteriorna lezija – kada su jedan ili oba kondila luksirani anteriorno diskusu. Pacijent
može otvoriti usta, ali ih ne može zatvoriti. Ako je jednostrana lezija onda mandibula
ide prema suprotnoj strani lezije.
- Lezije diskusa ATM-a mogu nastati radi: mehaničkih, visceralnih ili emocionalnih
smetnji.
Detaljna evaluacija i promatranje posture, mišića cervikalne regije, simetrije
(asimetrije) lica, jezika, zuba, frenulum gornjih i donjih usnica, okluzije ili malokluzije,
mandibule, oshyoideus, thyroid cartilage, procesus mastoideus i mišića žvakanja.
Testiranje osteopatskim principima navedenih segmenata.
Tretman ATM-a osteopatskim tehnikama zasniva se na finoj palpaciji kroz koju
terapeut utvrđuje gdje se nalaze tenzije i blokade u tkivu, te ih oslobađa, što dovodi
do smanjenja bolova i boljeg funkcioniranja ATM-a.

-

ZAKLJUČAK
Nakon tretmana ATM-a osteopatskim principima kod pacijenata došlo je do
poboljšanja gutanja, žvakanja, govora, smanjena je hipersalivacija, poboljšano je
disanje, smanjena je napetost u mišićima cervikalne regije i lica, smanjena je bol u
ATM-u i smanjene su psihičke tenzije.